Регионализъм

Установяване на търговски споразумения между географски групи от нации.

Северноамериканско споразумение за свободна търговия ( НАФТА) е спогодба подписана от правителствата на Канада, Мексико и САЩ , създаваща тристранен блок в Северна Америка. Целта на НАФТА е да премахне ограниченията в търговията и инвестициите между САЩ, Канада и Мексико. Установяването на НАФТА на 1 януари 1994 предизвика незабавна елиминация на тарифите на повече от половината от целият износ на Мексико към САЩ и повече от една трета от износа на САЩ към Мексико.

Всички статии
СОЦИАЛНИ МЕДИИ


Полезно:
Изследване на Института за пазарна икономика
Създайте и изтеглете графики за 240 страни
Срванение на държави по различни индикатори