Икономиката на Ботсвана


Тези данни ще ви покажат близо 90 процента от това, което ви е необходимо да знаете за икономиката, но числата трябва да бъдат интерпретирани правилно.

Икономиката на Ботсвана може да бъде разбрана само, ако бъде сравнена с икономиките на други страни и бъде проследено поведението на данните във времето:

1. Данните за други държави се използват като база за сравнение, за да се разбере дали дадено число е голямо/малко, нормално/странно и т.н. Също така, гледайки как няколко икономики се развиват във времето виждате доколко те са свързани една с друга.

2. Гледайки промяната на данните във времето, можем да предвидим какво ще се случи в бъдеще. Икономиките рядко се променят фундаментално за 10 години. В следствие на това, миналото е добър предвестник на бъдещето.

Ако се появят въпроси или предложения, моля изпратете ни електронно съобщение.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ


Полезно:
Изследване на Института за пазарна икономика
Създайте и изтеглете графики за 240 страни
Срванение на държави по различни индикатори